CMU MOOC

CMU0005

รายละเอียดคอร์ส

ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าดังนั้น การจับจูงและควบคุมที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญ การดูแลทำความสะอาดม้าหรือการ Grooming โดยการกราดแปรงทำความสะอาดม้าและกีบม้าถือว่าเป็นความสำคัญพื้นฐานของการดูแลม้าเพื่อให้มีผิวพรรณสะอาดสุขภาพดี ในทางสัตวแพทย์การทำความสะอาดม้าที่ถูกวิธี ถือได้ว่าเป็นการป้องกันการเกิดโรคผิวหนัง และ เป็นการตรวจความผิดปกติที่อาจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก เอกสารประกอบการอบรมฉบับนี้ประกอบด้วยหัวข้อ การดูแลทำความสะอาดม้า หลักการจัดการคอกม้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ ในการจัดหาโรงเรือนที่เหมาะสม ที่มีองค์ประกอบของคอกม้าและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัยแก่ม้า รายละเอียดของการจัดการคอก การทำความสะอาดคอก การเปลี่ยนสิ่งปูรองนอน การกำจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันแมลงและสัตว์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและนำโรค รวมถึงการให้อาหารที่ถูกหลัก และการจัดการคนงาน ให้เหมาะสมกับงานในคอก รวมถึง การดูแลอุปกรณ์การขี่ม้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและยืดอายุของอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย อีกทั้งเป็นการลดอันตรายและการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับม้าจากการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ขี่ม้าอีกด้วย 

เนื้อหาในหลักสูตร

การเลี้ยงและดูแลม้าให้เหมาะสมกับประเทศไทยพื้นฐาน (Basic of Horse care in Thailand)

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
  • สำหรับเยาวชนนักกีฬาขี่ม้า เจ้าของม้า และคนเลี้ยงม้าบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจประกอบอาชีพคนเลี้ยงม้า
  • วีดีโอรวม 04 ชั่วโมง 21 นาที
  • เวลาเรียนที่แนะนำ 1 ช.ม./สัปดาห์
  • Self-Paced
  • มีประกาศนียบัตร (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
กรุณา [ Login / Register ]