CMU MOOC

CMU0004

รายละเอียดคอร์ส

วิชา “ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน” คือการให้ความรู้ด้านการรับมือกับภัยพิบัติเบื้องต้น โดยจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก ความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน โดยเน้นที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดในภูมิภาคภาคเหนือ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำท่วม  พร้อมกับการรับมือกับภัยพิบัติประเภทอื่น ๆ ในโลกด้วย มีการอธิบายถึงขั้นตอนการรับมือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น ความเข้าใจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับภัยพิบัติ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหว ลักษณะบ้านและวัสดุที่พร้อมรับมือกับน้ำท่วม เป็นต้น นอกากนี้จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในชุมชนของภาคเหนือ มีการยกตัวอย่างและอธิบายถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับมือกับพิบัติ  

เนื้อหาในหลักสูตร

ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน (Everyday Disasters)

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
  • สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าใจถึงภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก
  • วีดีโอรวม 02 ชั่วโมง 13 นาที
  • เวลาเรียนที่แนะนำ 1 ช.ม./สัปดาห์
  • Self-Paced
  • มีประกาศนียบัตร (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
กรุณา [ Login / Register ]